Guarantee

รถจักรยานยนต์ของลูกค้า จะได้รับประกันคุณภาพเฉพาะ เครื่องยนต์ และ ระบบไฟฟ้า นับจากวันรับรถ รายละเอียดดังนี้

เครื่องยนต์
รถปี 1991-1999 รับประกันเครื่องยนต์ 1 เดือน
รถปี 2000-2007 รับประกันเครื่องยนต์ 3 เดือน
รถปี 2008-2010 รับประกันเครื่องยนต์ 4 เดือน รถปี 2011-2013 รับประกันเครื่องยนต์ 5 เดือน
รถปี 2014 ถึง ปัจจุบัน รับประกันเครื่องยนต์ 6   เดือน

ระบบไฟ
รถปี 1991 ถึง ปัจจุบัน รับประกันระบบไฟ 1 เดือน

สิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน


1. ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อม ปรับแต่ง หรือบำรุงรักษา โดยวิธีการที่ผิดไปจากวิธีการบริการมาตรฐาน
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้รถที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น การบรรทุกน้ำหนักเกินหรือใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
3. ปรากฎการณ์ปกติ เช่น เสียงดัง การสั่นสะเทือน หรือมีน้ำมันรั่วซึม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของรถจักรยานยนต์
4. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 

เช่น 
หัวเทียน, หลอดไฟต่างๆ, ฟิวส์, สายไฟ, แปรงถ่านมอร์เตอร์สตาร์ท, สายควบคุมต่างๆ, ผ้าเบรค, ผ้าคลัทช์, สายพานขับเคลื่อน, ปะเก็น, สายยาง, ท่อยาง, และชิ้นส่วนที่เป็นยาง, ไส้กรองอากาศ, ซีลกันน้ำมัน, ซีลกันฝุ่น, แบตเตอรี่, ยางนอก ยางใน น้ำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นทุกชนิด
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าลากจูง, ค่าที่พัก, ค่าเสียเวลา, ค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายจากผลกระทบต่อธุรกิจประจำ
6. ค่าเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, พายุ, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, โจรกรรม ฯลฯ
7. ค่าเสียหายที่เกิดจาก ควัน, สารเคมี, มูลนก, น้ำทะเล, เกลือ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
8. ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุทุกกรณี